Vem tjänar på EU?

Under årets första sex månader är Sverige ordförande för EU. Det är en tid av propaganda, men också ett tillfälle för att skärpa EU-motståndet.

Varför är jag tveksam till den europeiska unionen? Ett samarbete som inledes i ett krigstrött Europa mellan de forna ärkefienderna Tyskland och Frankrike. Med en kol- och stålunion skulle möjligheterna till militär kapprustning minska. Det låter fint. Dagens samarbete är betydligt mer omfattande.

Sedan Maastricht- och Amsterdam-fördragen på 1990-talet har man byggt vidare på den gemensamma marknaden. Den inre marknaden innebär fri förlighet för varor, tjänster, personer och kapital. I världshistorien har alla marknader åtföljts av en rättsstat, dvs polis, domstol och militär. Så också inom EU.

Att poliser i Danmark, Tyskland och Italien utbyter uppgifter med varandra är givetvis bra. Knepigare blir det när den fria inre marknaden för personer ska fullföljas. Ordet inre antyder att det bara gäller för vissa, i det här fallet medlemmarna. Marknaden för personer är alltså fri för medlemmarna och därmed ofri för de som inte är medlemmar.

När marknaden ska bli gemensam krävs också gemensamma regler, t ex gemensamma asylregler. En princip som kan förverkligas är att den flykting som får avslag på sin ansökan om att få stanna i ett land automatiskt förnekas samma rätt i något av de andra länderna.

Principen är liknande när det gäller den fria marknaden för varor. En tullmur reses mot icke-medlemmarna. Det blir alltså dyrare att köpa bananer från sydamerika än från sydeuropa. Pengar som borde tillfalla bananodlarna i tex Brasilien stannar inom EU.

Den fria marknaden för personer gäller inte bara dig som turist utan också för dig som arbetare. Om vi har en gemensam marknad kommer nämligen kravet på gemensam arbetsmarknad som ett brev på posten. Problemen här är dock stora. EU-länderna bygger sina välfärdssystem på helt olika principer.

I Norden gäller den generella välfärden. Som medborgare får vi alla tillgång till vård, skola, omsorg, vägar, parker och pensionssystem av hög kvalitet. Generellt sett arbetar fler kvinnor och trots det är arbetslösheten lägre. De flesta är också med i facket. I de stora EU-länderna som Tyskland och Italien baseras dock välfärden i större grad på ditt arbete. Sambeskattning tillämpas för gifta par och välfärden fungerar som försäkringar. Andelen förvärvsarbetande är lägre, en minoritet är med i facket och andelen hemlösa är fler.

För att den gemensamma marknaden ska fungerar riktigt bra vill marknadens aktörer ha en gemensam valuta, EURO. Då blir marknaden för kapital verkligen fri. Det som skulle behövas är dock det motsatta. Redan idag är kapital och banker fria. Problemet är att de i hög grad påverkar våra liv. Storbolag och miljonärer undviker skatt genom att placera sina pengar i så kallade skattparadis. De skatterna kunde ha gett oss en bättre skola eller sjukvård. Banker i kris kommer också till staten, dvs oss skattebetalare, och ber att få bli patienter i bankakuten. När de piggnat till glömmer de dock snabbt vem läkaren var.

Ett stor problem med EMU är att den gemensamma marknaden fortfarande mest är en papperssvala. För att den ska fungera krävs att arbetskraften verkligen är rörlig, dvs är beredd att flytta inom hela EU. Det kräver gemensamma regler om pension, socialbidrag, a-kassa osv. Mycket tyder på att den kontinentala försäkringsmodellen blir den vi alla får rätta oss efter.

En gemensam arbetsmarknad försvåras också av de många språken som används i EU. Ekonomerna Sören Wibe och Stefan Carlén jämför EMU med att vi skulle ha gemensam termostat i Sverige som skulle reglera temperaturen. Det som gällde i Örebro skulle också gälla i såväl Kiruna som Malmö.

Därför är jag tveksam till EU. Inte av nationalistiska skäl och inte heller för att jag ogillar samarbete. Det intressanta är vem som bestämmer över det gemensamma. Är det den politiska högern, bankirer, socialister eller miljövänner? EU-projektets utveckling lär bli väldigt olika beroende på vem som håller i ratten.

Klas Corbelius

____________________________________________________
Allt material på denna sida är © Copyright 1999 Qvo Vadis.
Qvo Vadis är optimerat för 1024x768 punkters upplösning.