Plan- eller marknadsekonomi, Kim Jong Il är och förblir Ledaren

Något har förändrats i Nordkorea. Peter Björkman har kollat in sin post och rapporterar från andra sidan klotet.

Jag är sedan några år uppsatt på Pyongyangs propagandacentralers sändlista, något som leder till att det ibland dyker upp stora paket med böcker, utställningar och tidningar. Länge var innehållet ganska förutsägbart, men i de senaste sändningarna börjar det hända saker. I tidningarna från slutet av år 2000 finns en hel del gammal kommunistisk retorik, men den börjar nu allt mer att blandas med en dos marknadsekonomi/kapitalism också. Ibland blir det dock svårt för skribenten, som när ABB-chefen besökte landet (bugade för Kim Il Sung och rundvisades till samma monument som andra besökare) och skrev avtal om att bidra med att bygga upp elförsörjningen i landet. Då skriver inte skribenten i Pyongyang Times att man slutit avtal med ett multinationellt företag, utan istället skriver han att ett avtal slutits "between the two countries". Att ABB har större BNP än många länder är i och för sig riktigt, men att det är ett land är nog en uppgift som Pyongyang Times är tämligen ensamma om. (Måhända visste inte skribenten hur han på ett korrekt sätt skulle skriva att ett avtal mellan nordkoreanska staten och ett multinationellt kapitalistiskt företag slutits).

Nordkoreansk press lär ut marknadsekonomi

I en annan artikel (i Korea Today) är skribenten inte lika främmande för det kapitalistiska. Kanhända är det någon av de studenter som i slutet av 90-talet skickades ut (främst till George Soros-finansierade universitet i Östeuropa) för att lära sig marknadsekonomi, som skrivit artikeln. Här står det att det är bra att Korea öppnas för handel, eftersom en av de viktigaste frågorna i världen just nu är att ge i-länderna fler marknader att avsätta sina varor på (?!).

Ny bild av Kim Il Sung på gång?

Något som spär på detta uttalande i marknadsekonomisk riktning är en historisk artikel om Kim Il Sung (i Korea Today) där en delvis ny bild av den 1994 bortgångne ledaren byggs upp. Här står det att Kim Il Sung i början av sin karriär motsatte sig de sovjetiska metoderna med förstatliganden och borttagande av all privat egendom (som i artikeln framstår som barockt). I själva verket gjorde Kim Il Sung som sin kamrat Stalin och förstatligade allt när han tog makten. Detta bortser artikelskribenten ifrån. Att göra Kim Il Sung till en man som propagerat marknadskrafternas välsignelser är en grannlaga uppgift, som nog kommer att ta alla Pyongyangs propagandaresurser i anspråk. Omöjligt är det nog dock inte, om man tar det lite pö om pö. I tidningarna finns fortfarande mycket av den gamla kommunistiska propagandan kvar, så läsarna behöver inte chockas av de nya tongångarna. Den gamla retoriken om planekonomin återfinns fortfarande, men nu är också "profit" ett viktigt redskap i den ekonomiska utvecklingen.

Att självklart böja sig för marknadskrafterna

Inriktningen på marknadsekonomi får jag ytterligare bekräftad när jag nyligen samtalar med en rådgivare på Nordkoreanska ambassaden i Stockholm. Jag som just läst Nordkoreas lagtexter gläds över att fackliga rättigheter garanteras arbetarna enligt lagen för företag som etablerar sig i nordkoreanska frihandelszoner, och frågar rådgivaren: "Ni har fackliga rättigheter för arbetarna och ganska stränga villkor för etableringar?". Han missförstår frågan och säger glatt: "Ja, ja, de utländska företagen får de villkor de vill ha, det är ju förutsättningen för att vi skall få några etableringar"....

Kim Jong Il består...

Kommunism eller kapitalism, det enda vi vet är att Kamrat eller VD Kim Jong Il är och förblir chefen för Norra Korea. Om detta faktum råder det inga tvivel i någon artikel i den nordkoreanska pressen, eller hos någon tjänsteman på Nordkoreas ambassad.

Fotnötter: Senast ett svenskt företag gjorde business i Nordkorea var 1975 då Volvo sålde bilar till landet. En affär man inte fick betalt för. Nordkorea ansåg att Volvo borde stödja landets revolution. Pyongyang Times är en veckotidning av dagstidningskaraktär. Korea Today är en månadstidskrift.

Peter Björkman, QV:s ekonomi- och Nordkoreareporter

____________________________________________________
Allt material på denna sida är © Copyright 1999 Qvo Vadis.
Qvo Vadis är optimerat för 1024x768 punkters upplösning.