Det döende lejonets desperata rytande

Andreas Eriksson och Mussie Ephrem har följt den senaste tidens debatt mellan s och v. Det är uppror i LO-flocken, lejonet är sårat och ni som jagat vet vad som händer då...

I en enastående politisk karusell med en debatt på "sandlåde-nivå" kallar Göran Person och LOs ledning, medlemmar som röstar på vänsterpartiet för hycklare, utan att reflektera över varför de röstar på Vänsterpartiet. Men för gemene svensken är detta ingenting annat än ett desperat rop på hjälp från ett döende lejon, det lejon som har härskat i snart ett århundrade.

Faktum är att 16 procent av LOs medlemmar röstar på vänsterpartiet. Det är beklagligt och skrämmande att landets största parti inte vågar ta en saklig debatt med LO om hur man skall återigen bli det parti som har fackföreningsrörelsens förtroende. Socialdemokratins politik i dagens verklighet och multipoliära läge stärker inte dess sympatier hos medlemmarna i arbetarrörelsen. Utan socialdemokratin har hamnat i en position där livet och döden ses som fiende till varandra. Detta kommer enbart accelerera och snabba på processen av rosornas död.

Även du min Brutus utropade Ceasar när han döende segnade ihop efter Brutus lömska knivhugg i ryggen. Socialdemokratin finns till tack vare den förenade fackföreningsrörelsen. Det är ett historiskt faktum att LO såg ett behov i att kunna genomdriva arbetarrörelsens politiska åsikter och att man då bildade det Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP). Är det så att man inte känner samma ansvar idag inom LO. Inför LO-kongressen förbereder sig partiet för att betala tillbaka denna gunst, denna historiska skuld, återigen utan att reflektera.

Varför bildades LO och socialdemokratin? Var det för att de ministrerande ministrar skulle kunna smita från skatten då de blir småföretagare, att andra politiker skulle kunna gå på porrklubb… Eller bildades folkrörelsen för att tillvara ta arbetarrörelsens intressen? Ligger det i arbetarrörelsens intressen att utplåna den offentliga sektorn, som exempelvis nedmonteringen av sjukvården, vården och skolan? Listan kan göras hur lång som helst. Ligger det i arbetarens intresse att bli behandlade som andra klassens människor? Det är tydligt idag att socialdemokratin inte längre är intresserade av att tillvara ta arbetarrörelsens intressen utan man väljer istället att bli medelklassens nya radikala alternativ, i likhet med Tony Blair och Gerhard Schroeder sk. tredje vägen.

Det handlar fortfarande om valet att bestämma den politik som man skall framföra. Ett stort antal av LOs medlemmar anser inte längre att Socialdemokratin är ett politiskt alternativ, oavsett om de är lurade av populism är de en betydande del av LO kollektivet, detta anser även Person, de röstar på ett annat politiskt alternativ som är väl så etablerat och aktat. Det sätt som ledande socialdemokrater både i partiet och i LO behandlar dessa medlemmar på är förkastligt. LOs medlemmar som väljer att inte rösta på socialdemokratin, äger all rätt och är för den delen inte heller mindre vetande, de har gjort ett val som måste respekteras, annars så gör både socialdemokratin och LO avsteg från demokratins grundfundament.

LOs grund har varit att arbeta för att förbättra arbetarnas situation främst genom skolning i arbetarens politiska rättigheter men även att bevaka arbetarens ekonomiska intressen. Detta gör inte den medelklass anpassade moderna socialdemokratin. Däremot rent objektivt är idag vänsterpartiet det enda politiska partiet som är för och företräder de traditionella rättvise- och fördelningspolitiska värdena.

Gästskribenter: Andreas Eriksson och Mussie Ephrem, båda Örebro

____________________________________________________
Allt material på denna sida är © Copyright 1999 Qvo Vadis.
Qvo Vadis är optimerat för 1024x768 punkters upplösning.