Sex, våld och vanligt dravel

Hoollywood kan ge presidentkandidater många dollar i kampanjbidrag, ändå attackerar Al Gore branschen, men träffar han rätt? Daniel Pettersson funderar.

I ett tal för en tid sedan riktade demokraternas presidentkandidaten Al Gore mycket skarp kritik mot det sätt på vilket amerikansk film framställer sex och våld. Han gick därmed i handgemäng med en av de mäktigaste industrierna i USA nämligen mediaindustrin gestaltat av Hollywood. Gore ger den så kallade nöjesbranschen sex månader på sig att uppvisa en förbättring annars väntar åtal, om Gore blir president vill säga.

Gores angrepp bygger på en av president Clinton beställd federal rapport som visar på att nöjesindustrin trots uppmaningar att märka sina produkter fortsätter att marknadsföra dem mot barn och ungdomar. Rapporten beställdes sedan gärningsmännen vid den berömda massakern i en skola i Colorado förra året då två elever gick bärsärkagång och dödade en lärare och tolv elever visat sig ha inspirerats av videovåld.

Hur mycket dessa framställningar kostar i rena pengar varje år är svårt att uttala sig om. Klart är dock att det handlar om åtskilliga miljoner dollar som varje år bevisligen leder till avtrubbning av amerikanska ungdomar och ger dem en skev syn på våld och sexualitet. I denna bemärkelse så är Gores kritik i högsta grad befogad och vikten av det han säger kan aldrig förnekas.

Frågan är dock om man inte borde börja nysta i problemet i en annan ände? Om det inte hade varit så att USA hade mer än 10 miljoner vapen i privat ägo och detta på grund av ytterst trångsynta lagar som går tillbaka till Vilda västerns dagar så hade förmodligen våldsstatistiken sett helt annorlunda ut. Det land som spenderar mer pengar på vapen än något annat och som överallt i världen förkunnar våldets blodiga nödvändighet har uppenbarligen svårt att klara av det våld som finns i det egna samhället. Men det finns tydligen ingen vilja att verkligen gå mot strömmen.

Att någon politiker i USA, republikan som demokrat skulle våga utmana den mäktiga vapenlobbyn tycks vara lika otroligt som att Amerikas förenta stater skulle upphöra med sin självpåtagna (och ofta oönskade) roll som världspolis och därmed med sitt monopol på sanning, rättvisa och våldsanvändande.

Daniel Petterson, utrikesredaktör

____________________________________________________
Allt material på denna sida är © Copyright 1999 Qvo Vadis.
Qvo Vadis är optimerat för 1024x768 punkters upplösning.